OUR PRODUCTS


NITROCELLULOSE

Nitrocellulose is the basic energetic component of all types of powders. We produce powders, industrial and dynamite grade nitrocellulose, made of cotton linters and wood pulp
MORE >

POWDERS

Single base powders for all kinds of ammunition from 5.56 to 155mm.
Spherical powder with two energetic components, nitrocellulose and nitroglycerine, for small arms and aircraft and anti-aircraft ammunition from 5.56mm to 20mm
Double base powders for base and increment powder charges for mortar program for 60mm, 81/82mm, 120mm, 160mm and for artillery ammunition
MORE >

Double base rocket propellant and propellant charges

Based on long term experience and tradition in the production of powders and double base rocket propellants, as well as raw material for their production, we produce propellant charges for the rocket motors.
MORE >

POWDER CHARGES

For various artillery systems up to 155mm, we made conventional powder charges in cloth bag and mono-block powder charges in combustible cartridge cases.
MORE >

COMBUSTIBLE ELEMENTS OF POWDER CHARGES

MBN manufactures combustible components and powder charges for tank ammunition 125mm. Combustible components represents propulsive-energetic material obtained by impregnation of nitrocellulose-cellulose paper with trinitrotoluene.
MORE >

CELLULOID CONTAINERS AND POWDERS FOR MORTAR SHELLES

Celluloid and celluloid containers for increment charges of mortar shells for 60mm, 81/82mm and 120mm. Also, various types of powders for basic and increment charges of mortar shelles are produced.
MORE >

ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ ФАБРИКА ОИС СРБИЈЕ

Групацију ОИС Србије чине фабрике које се баве производњом наоружања и војне опреме и послују већинским државним капиталом. Запошљавамо близу 17000 радника, а са нама сарађује велики број домаћих коопераната који запошљава још најмање 20000 људи.
Просечне зараде у ОИС су изнад републичког просека и лако се може израчунати колико породица живи од онога што производимо и продајемо. Наше фабрике се баве тежишно производњом, а понекада и трговином и пласманом сопствених производа . Око 40 до 45% укупног извоза се уговори директно, а у већем броју случајева, баш као и код наших колега у читавом свету, регистровани трговци проналазе посао на светском тржишту и откупљују наше прозводе које даље пласирају својим купцима. На домаћем тржишту наше фабрике продају производе из сопственог програма војсци и полицији без посредника.
MORE >