Celuloidni kontejneri i baruti za minobacačke mine