MB - Namenska danas

  • “MILAN BLAGOJEVIĆ - NAMENSKA” AD je državno preduzeće, sa 1300 zaposlenih u modernim postrojenjima izrađuje proizvode visokog kvaliteta, poznate širom sveta.
  • Preduzeće je 85% izvozno orijentisano. Ostvaruje uspešnu saradnju na polju izvoza svojih proizvoda i usluga sa više od 30 zemalja širom sveta. Takođe, u proizvodnji koristi vrlo visok kvalitet sirovina poznatih svetskih dobavljača.
  • Sadrži postrojenja za proizvodnju nitroceluloze, različitih vrsta baruta i raketnih goriva, barutnih punjenja, sagorljivih elemenata, celuloida i celuloidnih kontejnera. Pored toga, poseduje proizvodnju nitroglicerina, jake smeše, proizvodnju etra i rekuperaciju rastvarača za svoje potrebe, kao i proizvodnju fluida.
  • Preduzeće ima kvalifikovane i iskusne zaposlene za sve grane svoje delatnosti, posebno u oblasti istraživanja i razvoja.
  • Sve pomenute proizvodnje prati nezavisna kontrola kvaliteta (centralna laboratorija), koja uključuje kontrolu kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda. Pored toga, postoje pogonske laboratorije koje su odgovorne za nadzor svake pojedinačne proizvodnje.
  • Sektor Razvoj i inženjering nudi transfer svih naših tehnologija, po sistemu “ključ u ruke”.
  • Razvoj novih proizvoda, modernizacija postojećih kapaciteta i stalno prisustvo na svetskom tržištu su prioriteti poslovne strategije preduzeća.
  • Kvalitet proizvoda i usluga je potvrđen Certifikatima sistema kvaliteta SRPS ISO 9001 and SORS 9000, zaštite životne sredine SRPS ISO 14001 i bezbednosti i zdravlja na radu SRPS ISO 45001.
  • Preduzeće primenjuje REACH Direktive EU.

 


POLITIKA KVALITETA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU